Sundhedsfaglige ydelser

Vi tilbyder personlig hjælp og pleje til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Personlig hjælp og pleje

Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan have behov for hjælp til personlig hjælp og pleje. Det kan være en meget stor opgave for forældre til et sygt eller handicappet barn at stå for alt pleje og omsorg i alle døgnets timer. Derfor er det muligt at iværksætte en indsats, hvor et team af medarbejdere eksempelvis plejer og passer barnet i alle nattetimerne, så forældrene kan være udhvilet om dagen. Der kan også være tale om behov for hjælp i hele døgnet.

Det vil oftest være personer med en sundhedsfaglig baggrund, der varetager denne type opgaver, såsom sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Et fast team af kompetente medarbejdere

Ved etableringen af en ordning lægger vi i Børn og Ungeafdelingen vægt på at sammensætte et fast team af kompetente medarbejdere, så det bliver de samme personer, der kommer i hjemmet. Samtidig lægger vi også vægt på et tæt samarbejde med forældrene omkring løsning af opgaven, samt at der er en tydelig og klar forventningsafstemning mellem team og forældre.

I et samarbejde med kommunen og ud fra foreliggende bevilling, iværksætter vi en personlig hjælp og plejeordning, når teamet af sundhedsfagligt personale er på plads. Herefter holder vi et opstartsmøde i hjemmet med teamet, kommunen og en teamkonsulent fra vores Børn og Ungeafdeling. Ofte vil der være behov for oplæring af teamet, hvilket forældrene og/eller den kommunale hjemmepleje står for.

Carelink sørger for, at der afholdes teammøder og står til rådighed for sparring med teamet, forældrene og øvrige relevante samarbejdspartnere. Det er også Carelink, der varetager vagtplanlægning og dækning i forbindelse med sygdom og ferie.

 

Dorthe Dyrholm Harbo

Driftdirektør

Tlf.: +45 96193110

ddh@carelink.dk

Dorthe Dyrholm Harbo

Tina Abildgaard

Fagdirektør

Tlf.: +45 28734559

tag@marselisborg.org

Tina Abildgaard

keyboard_arrow_up