Spiseforstyrrelser & selvskade

Specialiseret indsatsområde

Vi har fokus på, hvordan vi kan hjælpe det stigende antal børn og unge med spiseforstyrrelser. Jo tidligere den enkelte kommer i behandling, jo større er chancen for at blive rask. Manglende hjælp og støtte til en person med en spiseforstyrrelse kan resultere i, at sygdommen forværres eller at der tilkommer yderligere følgesygdomme som angst, depression og OCD. Ligesom det kan have en lang række fysiske konsekvenser som træthed, koncentrationsproblemer og humørsvingninger, der påvirker personens evne til at indgå i sociale sammenhænge eller passe en uddannelse

Hvorfor vælge Marselisborg Family?

Vi forstår det unikke behov for støtte i forbindelse med spiseforstyrrelser. Vores erfarne fagfolk - herunder psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger - arbejder i samarbejde for at imødegå individuelle udfordringer. Marselisborg Family er en del af Carelink Gruppen, der er en pålidelig udbyder af sundhedspersonale, hvilket betyder, at vi kan matche jeres behov med den rette støtteperson. Spiseforstyrrelser kræver noget forskelligt afhængig af, hvor barnet/den unge er i sygdomsforløbet. Derfor har vi tre indsatser: Familieforløb, individuelt forløb og gruppeforløb. De kan anvendes separat, men erfaringsmæssigt fungerer de bedst i en kombination.  

Familieforløb

Formålet er, at familien evner at bidrage til barnets/den unges behandling uden selv at gå i stykker. Derfor har vi fokus på:

- Forebygge at familien bliver udbrændt
- Skabe sammenhold, forståelse og anerkendelse omkring barnets/den unges sygdom
- Sikre, at familien er den trygge base
- Øge familiefølelsen
- Forebygge genindlæggelser, behovet for aflastning eller egentlig anbringelse
- Sikre forankring af indsatsernes resultater

Individuelt forløb

Konkret har et individuel forløb til formål at hjælpe barnet/den unge til:

- En sygdomsforståelse der gør det muligt for barnet/den unge at bede om hjælp og støtte

- Forbedret evne til at følelsesregulere, hvilket giver barnet/den unge en positiv og reel kontrol over eget liv

- Øget trivsel, hvor den unge har det godt med sig selv og tør have håb og drømme for fremtiden

Gruppeforløb

Formålet er, at familien evner at bidrage til barnets/den unges behandling uden selv at gå i stykker.

Et gruppeforløb har til formål, at barnet/den unge skal:

- Slippe følelsens af at være forkert

- Opnå en samhørighed med andre i samme situation

- Opleve sig forstået.

Dorthe Dyrholm Harbo

Driftdirektør

Tlf.: +45 96193110

ddh@carelink.dk

Dorthe Dyrholm Harbo

Rikke H. Kristensen

Fagspecialist

Tlf.: +45 51790370

rhk@marselisborg.org

Rikke H. Kristensen

keyboard_arrow_up