Socialfaglige ydelser

MARSELISBORG Family's socialfaglige ydelser på børne- og ungeområdet er tilrettelagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i Serviceloven.

Alle vores ydelser og løsninger tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem Marselisborg, den bevilligende myndighed og familien – og altid under hensyntagen til det enkelte barns behov og udfordringer.

Alle ansatte i Marselisborg family har en bred erfaring fra børne- og ungeområdet og er uddannet inden for det socialfaglige, det sundhedsfaglige eller det pædagogiske område. Det giver os de rette faglige kompetencer til at varetage opgaverne inden for børne- og ungeområdet. For Marselisborg family er de sociale og personlige kompetencer dog mindst lige så vigtige som de faglige kompetencer. For at være en del af Marselisborg family er det derfor afgørende, at man har både en personlig og en faglig stolthed i de opgaver, man varetager i arbejdet med børn og unge. Det sikrer den højeste kvalitet i vores ydelser og den største tryghed for det enkelte barn og dets familie.

Afløsning og aflastning

Vi har stor erfaring med at tilrettelægge aflastning i barnets og familiens hjem. Det er en af vores kernekompetencer.

Vores mål er at altid tilrettelægge en skræddersyet løsning, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov samt at opnå kontinuitet og tryghed for hele familien. Hvert barn og familie er unik og har brug for en hjælp, der lige præcis fokuserer på det, de har behov for. Derfor bruger vi i Marselisborg familiy tid på at indsamle alle relevante informationer om barnet og familien, når vi tilrettelægger en løsning. Det betyder, at vi får en bedre forudsætning for at finde den helt rigtige medarbejder til opgaven.

Det er vigtigt, at der er god kemi mellem aflastningsperson og familie. Derfor har vi vores såkaldte ”hilse på besøg”, hvor medarbejder og familie får mulighed for at møde og tale med hinanden, inden selve opgaven går i gang. På den måde sikrer vi, at begge parter kan sige til eller fra i forhold til at opstarte et samarbejde. På den måde sikrer vi, at begge parter kan sige til eller fra i forhold til at opstarte et samarbejde.

Tilrettelæggelsen af et aflastningsforløb foregår altid i et tæt samarbejde med den enkelte kommune, ud fra foreliggende bevilling og det timeantal, der er vurderet behov for. Vi anser samarbejdet for yderst vigtigt og ligger vægt på løbende dialog og status omkring selve opgaven. Der kan være tale om alt fra et mindre timeantal til døgndækkende aflastning.

Støttet og overvåget samvær

Vi tilbyder dygtige fagpersoner til at varetage støttet og overvåget samvær. Vi løser dagligt mange af denne type opgaver. Vi ved, at det er vigtigt for både barn og forældre, at samværet foregår i trygge og gode rammer, og at samværspersonen besidder de rigtige kompetencer.

Derfor er det altid et krav, at den pågældende medarbejder har flere års erfaring inden for samværsopgaver. Det er vigtigt, at man evner at balancere mellem at støtte, vejlede og sætte grænser.

Samværet kan foregå i familiens hjem eller et neutralt sted. Der samarbejdes tæt med den pågældende kommune om opgaven, og der arbejdes ud fra den foreliggende bevilling. Der udarbejdes skriftlig dokumentation i form af samværsbeskrivelser, observationer og status. I hvilket omfang bliver aftalt med kommunen.

Har du brug for at høre mere om vores tilbud omkring støttet og overvåget samvær, er du velkommen til at kontakte os.

Familiebehandling

Vi tilbyder helhedsorienteret familiebehandling i familiens hjem. Formålet er at skabe forandringer og bedre trivsel for barnet og familien ved hjælp af støttende samtaler i familiens eget hjem.

Vores dygtige familiebehandlere har solide kompetencer og erfaring i arbejdet med børn og familier. Familiebehandlingen tilrettelægges ud fra familiens behov og med udgangspunkt i barnet. Vores medarbejder vil have et tæt samarbejde med barnet og familien med fokus på at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre og yde råd og vejledning i forhold til alternative løsningsmodeller. Familiebehandlingen tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunen, og der arbejdes ud fra den bevilling og det timeantal, der er vurderet behov for.

For at kunne yde den bedste indsats i familiebehandlingsopgaverne er det afgørende, at der foreligger flest mulige oplysninger omkring barnet og familien, herunder en handleplan. På den måde kan den rette kandidat udvælges, og vi kan arbejde fokuseret på at nå målene i handleplanen.

I forbindelse med opstart af familiebehandling, tager vi det første møde med familien sammen med rådgiveren fra kommunen med henblik på at skitsere rammer og mål. Derefter forløber familiebehandlingen efter fast aftale med familien omkring tid og sted. Efter aftale med kommunen, udfærdiges der skriftlig dokumentation samt status efter ICS modellen.

Kontaktpersonordning

Vi tilbyder kontaktpersonordninger til de børn og unge, der har behov for en tryg og stabil voksenkontakt i hverdagen.

Det er børn og unge, der har brug for støtte og vejledning i forhold til daglige rutiner, som eksempelvis at passe job eller skole, deltage i sociale arrangementer og fritidsaktiviteter. Samtidig er det også en opgave, der kan skabe en unik relation, og hvor personlige og dybe samtaler er en hjælp for den unge.

Vi har god succes med at tilrettelægge kontaktpersonordninger, der fungerer. Vi lægger vægt på det rigtige match mellem kontaktperson og den unge, samt at tilknytte en fast kontaktperson.

Ved kontaktpersonordninger tilbyder vi fleksible løsninger, der tilgodeser barnet eller den unge. Der kan eksempelvis være behov for, at kontaktpersonen kan træffes af den unge på sms eller telefon i et aftalt omfang.

 

Tidlig forebyggende indsats 

Vi tilbyder tilrettelæggelse af en tidlig forebyggende indsats til børn og familier. Indsatsen ydes i de tilfælde, hvor det er muligt at sætte tidligt ind, inden barnets problemer vokser sig store, og der bliver behov for mere omfattende indsatser.

Indsatsen skal kunne iværksættes hurtigt og der, hvor der er tale om afgrænsede problemstillinger. Vi har set en stigende tendens i denne type opgave og har god erfaring med at nå i mål med opgaven. Indsatsen er ofte familieorienteret og ydes som forebyggende råd og vejledning i hjemmet.

Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunen, og der udfærdiges skriftlig dokumentation og status efter aftale.

Dorthe Dyrholm Harbo

Driftdirektør

Tlf.: +45 96193110

ddh@carelink.dk

Dorthe Dyrholm Harbo

Tina Abildgaard

Fagdirektør

Tlf.: +45 28734559

tag@marselisborg.org

Tina Abildgaard

keyboard_arrow_up