Konsulentbistand

Børnefaglig undersøgelse

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og
der er truffet afgørelse om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50 kan Marselisborg sammen med den kommunale myndighed medvirke til at undersøge barnets eller den unges forhold nærmere.

Undersøgelsen vil blive udarbejdet i henhold til gældende lovgivning efter nærmere aftale med den enkelte kommune.

Marselisborgs undersøgelse tager metodisk afsæt i ICS- metoden og vil sikre et grundlag for, at den enkelte rådgiver kan vurdere om et barn eller en ung og dennes familie har behov for en social indsats, der kan medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets eller den unges liv. Undersøgelsen afdækker både de udfordringer, der er i fami- lien eller hos barnet og de ressourcer, der er tilstede og som kan bidrage til at sikre en positiv udvikling.

I undersøgelsen tilstræber Marselisborg maksimal inddragelse af og medvirken fra både forældre og barnet eller den unge, ligesom familie og netværk inddrages efter behov. Selve undersøgelsen afsluttes med en sammenfatning, der kan danne grundlag for kommunens videre indsatsplan og eventuelle foranstaltninger jf. Servicelovens § 52.

 

Marselisborgs erfarne konsulenter, der udarbejder undersøgelsen har foruden en socialfaglig baggrund også gennemført en uddannelse som familiecoach for at sikre de bedste forudsætninger for mødet med barnet eller den unge og deres familier. Samtlige konsulenter er vant til at beskrive og dokumentere i DUBU.

Marselisborg vil i samarbejde med kommunen indgå i tilrette- læggelsen af en plan for undersøgelsen på baggrund af den udslagsgivende bekymring for barnet eller den unge og efterfølgende gennemføre selve den børnefaglige undersøgelse.

Undersøgelsens omfang vil afklares i samarbejde med myn- dighedssagsbehandler og med udgangspunkt i barnets eller den unges behov. Der kan altså gennemføres både undersøgelser af meget kort varighed og mere komplekse længerevarende undersøgelser.

Kommunen sikrer inden opstart, at Marselisborg har samtykke til gennemførelse af undersøgelsen samt adgang til relevante sagsakter og kontaktoplysningerne på involverede parter. Herefter foretager Marselisborg selve undersøgelsen, herunder afholder samtaler med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver.

Blev set og hørt som familie

"Vi har netop haft besøg af en Katrine i forbindelse med børnefaglig undersøgelse. Vil bare sende en dybtfølt tak for den måde I/Katrine arbejder på. Hun formåede at gøre en utryg situation tryg og har efterladt os med en følelse af, at vi som hel familie er blevet set og hørt" citat Carina Liafi

Dorthe Dyrholm Harbo

Driftdirektør

Tlf.: +45 96193110

ddh@carelink.dk

Dorthe Dyrholm Harbo

Tina Abildgaard

Fagdirektør

Tlf.: +45 28734559

tag@marselisborg.org

Tina Abildgaard

keyboard_arrow_up