Om os

- vi vil gøre en forskel for udsatte børn & familier 

MARSELISBORG har eksisteret 2001, og er opbygget som en utraditionel konsulent- og anden aktørvirksomhed, der tilbyder kompetenceudvikling, ledelsesrådgivning og analyser inden for blandt andet børne- og socialområdet, samtidig med at driver vi landsdækkende indsatser der hjælper udsatte børn og familier til et bedre liv. Denne unikke kombination gør MARSELISBORG i stand til at udføre udviklings- og forandringsprocesser på alle niveauer inden for børne- og socialområdet, hvor vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores konsulentvirksomhed og vores anden aktør indsats. 

MARSELISBORG Family har som primære motivation at understøtte den enkelte familie, som har brug for en ekstra og støttende indsats til at opnå en dagligdag, hvor de kan genfinde troen på egne evner og mestre egen hverdag. Det gør vi ved dels at hjælpe med at udfolde den enkeltes kompetencer og ressourcer og dels ved hele vejen rundt at arbejde målrettet med den enkelte families styrker og potentiale i troen på den enkeltes evne til at kunne mestre eget liv.

MARSELISBORG er desuden en del af Carelinkgruppen som er Danmarks største leverandør af sundhedsfaglige vikarydelser. Vi har derfor et kæmpe netværk af alle specialiserede kompetencer inden for socialområdet der kunne være behov i den konkrete situation. 

Vores værdigrundlag 

Familier med komplekse problemstillinger kan have mange nederlag bag sig, der gør, at tilliden er på overarbejde og motivationen er i bund. Derfor arbejder vi aktivt med vores værdisæt, der hviler på respekten for den enkelte person. Det betyder, at vi arbejder værdibaseret med den enkelte familie, så de oplever sig set, hørt og anerkendt, som de ressourcepersoner de er, samtidig med at deres udfordringer ikke negligeres. 

Vores menneskesyn 

Vores menneskesyn kan formuleres i den aktive sætning: ’jeg kan’. ’Jeg kan’ skal forstås som, at alle mennesker kan noget. Det betyder ikke, at alle mennesker kan lige meget eller kan udvikles til at kunne det samme. Derfor arbejder vi aktivt med, at familierne ikke tilbydes en one-size-fits all, men at hver enkelt familie får skræddersyet den indsats, der kan skabe størst mulig forandring i deres liv. Vi tror på en ressourceorienteret tilgang, hvor familien styrkes ved at arbejde med udvikling af reelle kompetencer, mestringsstrategier, øget selvværd og en grundlæggende tro på, at der findes en bedre fremtid

Blev set og hørt som familie

"Vi har netop haft besøg af en Katrine i forbindelse med børnefaglig undersøgelse. Vil bare sende en dybtfølt tak for den måde I/Katrine arbejder på. Hun formåede at gøre en utryg situation tryg og har efterladt os med en følelse af, at vi som hel familie er blevet set og hørt" citat Carina Liafi

Den kognitive tilgang

Kognitiv coaching har været efterprøvet verden over og har de sidste 30 år været kendt som opskriften på at hjælpe mennesker med effektivt at forandre sig og nå deres mål. Dette på trods af, at der kan være alvorlige forhindringer i vejen som angst, depression eller andre psykiske problemer. Ved hjælp af redskaber fra den kognitive metode, arbejder vi med, hvordan du kan forbedre din livskvalitet, relationer og lære at mestre dine følelser, tanker, kropslige reaktioner og handlinger på en ny og konstruktiv måde, så det ikke står i vejen for det liv, du gerne vil have.

Formålet med metoden er, at du kommer i kontakt med dine personlige værdier, får mod på at handle anderledes og ikke mindst forbedre din mentale styrke og handlekraft.  

Høj faglighed 

Vi vægter faglighed meget højt. Derfor er alle vores medarbejdere er specialister inden for deres fagområde med mange års praksiserfaring. Derudover er de efteruddannet i Marselisborg egen socialfaglige eller familiecoachuddannelse. Alle vores medarbejdere får løbende intern supervision og kompetenceudvikling.

Du kan læse om vores coachuddannelse her

Socialfaglige konsulenter:

Denne konsulentgruppe består typisk af socialrådgivere, pædagoger eller andre faggrupper, der har en specialisering inden for børn/ungeområdet, rehabilitering, misbrugsbehandling, familiebehandling samt handicap og psykiatri.

 

Psykologer & terapeuter:

Denne konsulentgruppe består af psykologer og terapeuter der arbejder ud fra den kognitiv- eller metakognitive model. De er enten specialister på børn- & familieområdet. De har minimum 5-10 års praksiserfaring inden for der specialeområde. Vi bruger vores psykologer og terapeuter til mestringsindsatser, familiebehandling, overvåget samvær og forebyggende indsatser. 

Sundhedskonsulenter:

Denne konsulentgruppe består af fysio- og ergoterapeuter, kost- og ernæringsvejledere, sygeplejersker m.v. Alle vores sundhedsfaglige konsulneter er socialiseret indfor et specifikt fagområde og har mindst 5-10 års erfaingen inden deres speciale område. 

keyboard_arrow_up