MARSELISBORG Family

- vi hjælper børn og familier til et bedre liv 

Velkommen

Med udgangspunkt i det enkelte barns og families behov tilbyder Marselisborg family skræddersyede, kompetente og kvalificerede bemandingsløsninger inden for børne- og ungeområdet. 

Vi arbejder inden for tre forskellige ydelsesområder; det socialfaglige, det sundhedsfaglige og konsulentbistand. Hver af de tre overordnede områder indeholder forskellige tilbud til børn og unge, der grundet nedsat funktionsevne – enten fysisk eller psykisk – har brug for vores hjælp og støtte.

Vores ydelser er defineret inden for de rammer og bevillinger, der udstikkes af kommuner og regioner i overensstemmelse med Serviceloven. Nedenfor kan du se en udspecificering af de respektive ydelser for hvert af de tre ydelsesområder.

Socialfaglige ydelser

Alle vores ydelser og løsninger tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem Marselisborg, den bevilligende myndighed og familien – og altid under hensyntagen til det enkelte barns behov og udfordringer. Vi arbejder bl.a. med de nedenstående løsninger: 

 

- Afløsning og aflastning
- Støttet og overvåget samvær
- Familiebehandling
- Kontaktpersonordning
- Tidlig forebyggende indsats

 

Alle ansatte i Marselisborg family har en bred erfaring fra børne- og ungeområdet.

Læs mere

Sundhedsfaglige ydelser

Vi tilbyder personlig hjælp og pleje til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Det kan være en meget stor opgave for forældre til et sygt eller handicappet barn at stå for alt pleje og omsorg i alle døgnets timer. Derfor er det muligt at iværksætte en indsats, hvor et team af medarbejdere eksempelvis plejer og passer barnet i alle nattetimerne. Der kan også være tale om behov for hjælp i hele døgnet.

Læs mere 

Konsulentbistand

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og
der er truffet afgørelse om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50 kan Marselisborg sammen med den kommunale myndighed medvirke til at undersøge barnets eller den unges forhold nærmere.

 

Undersøgelsen vil blive udarbejdet i henhold til gældende lovgivning efter nærmere aftale med den enkelte kommune.

Læs mere

Blev set og hørt som familie

"Vi har netop haft besøg af en Katrine i forbindelse med børnefaglig undersøgelse. Vil bare sende en dybtfølt tak for den måde I/Katrine arbejder på. Hun formåede at gøre en utryg situation tryg og har efterladt os med en følelse af, at vi som hel familie er blevet set og hørt" citat Carina Liafi

Vores værdigrundlag 

Familier med komplekse problemstillinger kan have mange nederlag bag sig, der gør, at tilliden er på overarbejde og motivationen er i bund. Derfor arbejder vi aktivt med vores værdisæt, der hviler på respekten for den enkelte person.

Det betyder, at vi arbejder værdibaseret med den enkelte familie, så de oplever sig set, hørt og anerkendt, som de ressourcepersoner de er, samtidig med at deres udfordringer ikke negligeres. 

Læs mere

Foldere

Her har vi samlet en række relevante foldere vedr. børne- og ungeområdet.

Læs mere

keyboard_arrow_up